Rekryterings­processen

Sökprofil

En rekrytering inleds alltid med att vi samlar information om företaget och aktuellt befattning. Vi genomför intervjuer med blivande chef och andra nyckelpersoner för befattningen. Informationen sammanfattas sedan i en sökprofil som ska ge en klar bild av både befattningen och av en toppkandidat. I en sökprofil definieras:

  • Befattningens huvudfunktioner samt prioriterade arbetsuppgifter
  • Önskad utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet
  • Prioriterade personliga egenskaper
  • Andra kunskaper som exempelvis språk och IT-system
  • Lön och förmåner 

Sökprofilsarbetet är också ett utmärkt tillfälle för oss att lära känna ett företags verksamhet, mål, processer, kärnvärden och unika kultur. Denna kunskap ger oss sedan ett högt förtroendekapital genom hela rekryteringsprocessen då vi kan beskriva företaget och befattningen tydligt och informativt.

Identifiering av kandidater

Efter att vi valt rekryteringsmetod går vi vidare med att få kontakt med intressanta personer. Genom annonsering eller search/headhunting identifieras tänkbara kandidater.

Väljer vi annons som rekryteringsmetod inleds processen med att skriva en annons och att publicera den i utvalda medier. Fram till sista ansökningsdag genomför vi telefonintervjuer med de sökande som bedöms tänkbara.

Väljer vi search/headhunting identifieras kandidater genom vår databas, kontaktnät, LinkedIn med mera. Omgående tar vi en förutsättningslös kontakt med de personer som har en intressant profil.

Första intervju och personlighetsformulär

Nu träffar vi intressanta och intresserade kandidater för en strukturerad intervju. Syftet med detta möte är att få en bättre uppfattning om personens bakgrund och kompetens samt personlighetstyp.

Här presenterar vi även företaget och befattningen mer ingående samt besvarar frågeställningar som kandidaten har.

Djupbedömning/assessment samt referenstagning

Vi har nu identifierat högaktuella kandidater och genom en djupintervju/assessment undersöker vi i vilken omfattning personen uppfyller sökprofilen.

För detta utför vi strukturerade och omfattande intervjuer samt låter personen besvara skriftliga formulär som mäter personlighet samt olika förmågor. Nu tar vi även referenser hos tidigare chefer och kollegor.

Presentation av kandidat/er

Då är vi i slutet av rekryteringsprocessen och nu väntar ett riktigt roligt moment. Nämligen presentation av en eller flera kandidater som bedöms ha hög framgångspotenial för befattningen.

Dessa möten sker oftast ute hos vår kund, men de kan även hållas hos oss. Efter presentationerna följer löne- och villkorsförhandling samt kontraktsskrivning med den kandidat som erbjuds anställning. Detta moment genomförs oftast av rekryterande chef.

Tidplan

När väl ett beslut om att rekrytera har fattats så vill man som rekryterande chef ha resultat snarast möjligt. Detta har vi full förståelse för. När vi är igång med ett uppdrag kan ni därför lita på att vi arbetar fokuserat och målmedvetet.

Hur lång tid vi estimerar för en rekrytering beror på en kombination mellan befattningens komplexitet och rekryteringsmetod.