Utveckling av ledare och team

Process för ledarskaps­utveckling

Varje uppdrag inleds med att vi har en förutsättningslös diskussion med personen som ska genomföra ett ledarskapsprogram och närmaste chef – ibland träffar vi även en HR-representant. Utifrån dessa samtal lägger vi sedan upp ett program som ska ge självinsikt, kunskap och verktyg med mål att stärka ledaregenskaperna att därmed förmågan att kunna hantera sin situation.

Ett program löper oftast mellan 6-12 månader och då träffas vi minst en gång per månad. Ett möte tar ca 2.5 timmar och är uppdelat i två delar. Den ena delen har en förutbestämd agenda där vi diskuterar de ämnen som ingår i programmet. I den andra delen hanterar vi aktuella ledarskaps-situationer som personen har att hantera i sitt ledarskap.

Jag och mitt ledarskap

 • Skillnad chef – ledare och vilka lagkrav måste jag känna till som chef
 • Ledarskapsstilar och min stil som ledare
 • Att prioritera, fatta beslut och delegera samt stress och arbetsvanor
 • Med mera

Kommunikation

 • Kommunikationsstilar
 • Konsten att hantera icke verbal kommunikation
 • Ingredienser i ett bra samtal
 • Med mera

Coachande ledarskap

 • Att coacha i allmänhet och olika personligheter i synnerhet
 • Kraftfulla frågor
 • Aktivt lyssnande
 • Med mera

När det blir svårt

 • Konflikthantering
 • Feedback trappan
 • Svåra samtal
 • Med mera

Process för teambuilding

Utifrån diskussioner och analyser med aktuell chef och även med HR identifieras gruppens behov och målet med teambuildingen. Dessa samtal är fundamentala för att vi ska kunna formulera en aktivitet eller en föreläsningsserie som gruppens medarbetare verkligen har glädje av. Kontinuerligt genomför vi även föreläsningar med mål att inspirera och få gruppen att tänka i nya banor.

Våra föreläsningar är vanligtvis mellan 1-2 timmar. Utför vi workshops tar det cirka 3-4 timmar i anspråk beroende på ämne. För grupper som har mera komplexa utmaningar tar vi fram ett program som omfattar flera workshops. Har medarbetarna besvarat personlighetsformulär ingår även individuella feedbackmöten i upplägget.

Exempel på innehåll i en teambuildinginsats

 • Vad är ett team egentligen
 • Gruppdynamik
 • Kommunikation
 • Meningen med mål
 • Motivationsteori
 • Olika personlighetsprofiler
 • Samarbete och feedback
 • Medarbetarskap
 • Balans i livet och varför jobbar jag egentligen
 • Med mera