Hitta de bästa talangerna

Berätta vad ni behöver så gör vi jobbet. Vi matchar rätt talang med rätt befattning.

Befattningskategorier

Framgångsrikt har vi rekryterat befattningar inom marknadsföring, försäljning, produktion, teknik, R&D, inköp, ekonomi och controlling, HR, IT samt administration och kundservice.

Befattningsnivåer

Vi rekryterar från VD-positioner och befattningar på ledningsgruppsnivå till projektledare samt specialist- och nyckelbefattningar inom olika kompetensområden.

Kunder

Våra kunder är väletablerade koncerner med internationell verksamhet, expansiva medelstora företag och små entreprenöriella företag samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Kunderna återfinns inom olika branscher och vi arbetar både med tillverkande företag, tjänsteföretag och handelsföretag.

Rekryteringsmetoder

För att komma i kontakt med kvalificerade kandidater använder vi antingen Search/Headhunting eller Annons. För befattningar där det råder kompetensbrist är det vanligt att vi kombinerar Search och Annons. Vi genomför även second opinions av kandidater som våra kunder själva identifierat antingen externt eller internt.

Metoderna skiljer sig enbart utifrån hur vi identifierar intressanta kandidater. Själv urvalsprocessen är sedan identisk oavsett metod.

Konsten att komma i kontakt med relevanta kandidater

Genom att publicera en välformulerad och träffsäker annons får vi en bred exponering av befattningen. Vi erbjuder helhetslösningar (text och layout) för att ta fram tilltalande annonser som ska attrahera adekvat målgrupp. Förutom att använda etablerade rekryteringssiter och olika facktidningar skapar vi riktade kampanjer i sociala medier. Annonsering är också ett ypperligt tillfälle för ett företag att marknadsföra sig för att stärka sitt varumärke.

När vi arbetar med Search/Headhunting kontaktar vi intressanta personer. Dessa har oftast redan en anställning och tar sig därmed inte tid att läsa platsannonser. Efter att ha arbetat med rekrytering i cirka 20 år har vi etablerat ett gediget kontaktnät och vi har också en egen värdefull databas med intressanta kandidater. Vi verkar även inom olika nätverk — både digitala och ”analoga”. Kontinuerligt tar personer själva kontakt med oss för att ge oss sitt CV och be oss att ha dem i åtanke.

Det här är vår rekryterings­process

Sökprofil

Möte med Företaget för att upprätta sökprofil samt besluta om rekryteringsmetod.

Identifiering

Genom annonsering eller search/headhunting identifieras tänkbara kandidater; ansökningar och telefonintervjuer.

Första intervju

Första intervju och personlighetsformulär med intressanta kandidater.

Djupintervju

Djupbedömning/assessment samt referenstagning på högaktuella kandidater.

Analys

Slutlig analys av djupbedömnda kandidater samt beslut om presentationer.

Presentation

Presentation av kandidat/er för Företaget. Kandidatens CV samt betyg överlämnas också.

Resultat

En av de presenterade kandidaterna anställs efter föregående löneförhandling med Företaget.

Ytterligare information om rekryteringsprocessen