Praktiskt chefsstöd och effektiva HR-processer

Med utgångspunkt från era policies samt lag och rätt upprättar vi optimala processer samt guidar er genom olika personalrelaterade frågor.

Vi tar fram medarbetar­processer som fungerar

Oavsett storlek eller bransch är alla organisationer beroende av de människor som arbetar inom den. I dagens hårda konkurrens gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetarna i fokus.

Employer branding och medarbetarresan är viktigare än någonsin för att kunna rekrytera rätt kompetens samt behålla och utveckla medarbetare. I detta arbete har HR-funktionen framträdande roll. HR ska arbeta strategiskt och operativt med de processer som finns i relation till sina medarbetare.

Vi kan assistera er med att upprätta optimala medarbetarprocesser:

 • Attrahera
 • Rekrytera
 • Preboarding
 • Onboarding
 • Utveckla
 • Behålla
 • Avveckla
 • Offboarding
 • Alumni

Framtidens HR redan idag

För att ligga i framkant håller vi oss uppdaterade inom den senaste forskningen avseende ett modernt HR-arbete. Dagens forskning handlar bland annat om att ta fram processer för hur man kan rekrytera på ett diskrimineringsfritt sätt, hur man på bästa vis tar fram medarbetares potential, säkra det fysiska och psykiska välmåendet, ledarskap och självledarskap, hem- och distansarbete samt HR-data och nyckeltal.

Givetvis följer vi även den digitala utvecklingen inom HR där ny teknik och artificiell intelligens tar mer och mer plats.

Chefsstöd vid olika personalfrågor

Vi agerar rådgivare och stöd till chefer vid olika personalärenden och hjälper till att få klarhet i frågeställningar och problem som är personalrelaterade.

Områden som vi kontinuerligt arbetar med är:

 • Kompetensförsörjning
 • Svåra samtal av olika slag
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Medarbetarutveckling
 • Feedbacksamtal
 • Befattningsbeskrivningar
 • Lönefrågor
 • Formulering av anställningsbetyg
 • Medarbetare som inte håller måttet
 • Lönekartläggning
 • Konflikthantering
 • Krishantering
 • Omorganisation och verksamhetsutveckling
 • Med mera

Olika aspekter ger helheten

Vad än personalärendena handlar om måste man säkerställa att de hanteras dels enligt gällande lagar såsom arbetsrätten, dels eventuella kollektivavtal samt andra lagar och regler. Givetvis ska även företagets policies samt dess kultur och värderingar beaktas.

Vi betraktar uppkomna personalärenden från olika perspektiv, tar fram olika handlingsalternativ samt belyser de olika alternativens för- och nackdelar.