Toppa formen i ditt ledarskap och skapa vinnande team

Vi coachar chefer och ledare att utveckla det goda och personliga ledarskapet. Vi arbetar även med att bygga team som fungerar.

Målgrupp

Våra utbildningsprogram vänder sig till dig som redan arbetar som chef eller projektledare eller liknande befattning och som vill stärka ditt ledarskap. Du kan också vara ny i rollen som chef eller ledare och vill bygga ditt ledarskap från grunden. Om du upplever att du fastnat i ett ledarskap som inte fungerar kan du också ha stor nytta av våra utbildningar. Står du inför att genomföra en organisationsförändring så är det bra att först reflektera över vilka krav detta ställer på ett effektivt ledarskap.

Vad är en bra ledarstil?

Det är inte helt lätt fråga att svara på! Ett svar kan vara att det är en stil som får medarbetarna att trivas och åstadkomma resultat. Det är två komponenter som är avgörande för en bra ledarstil; ledarens egna förutsättningar och situationen som ledaren befinner sig i. Egna förutsättningar är kunskaper, egenskaper, erfarenheter, talanger och värderingar. Olika situationer kräver olika ledarskap så en bra ledarstil ska även kunna situationsanpassas.

Våra program omfattar dels att utveckla sitt eget unika ledarskap genom ökad självinsikt, dels identifiera och hantera utmaningarna i den situation man har i sin grupp/team/avdelning/enhet.

Är ledarskaps­utveckling en bra investering?

På den frågan svarar vi ett rungande ja! Kompetensutveckling inom chef- och ledarskap gynnar såväl den som ska leda som gruppens medarbetare. Sist men inte minst har ledarskapet en påverkan på ett företags resultat. En bra ledare ger motiverade medarbetare som i sin tur leder till ett starkt medarbetarskap och självledarskap.

I våra program tar vi fasta på att en ledare måste kunna förstå och hantera olika personlighetstyper. Vi tar givetvis även upp konkreta vardagliga situationer som en ledare måste kunna hantera.

Behövs verkligen teambuilding?

På den frågan svarar vi också ja! Såväl stora som små grupper mår bra av att med jämna mellanrum utveckla sin teamkänsla på andra sätt än att arbeta i den dagliga verksamheten. Rätt utfört så ger det gruppen det där lilla extra för att känna ökad samhörighet. Forskning visar att framgångsrika team inte bara bygger på hur motiverade de enskilda individerna är utan än viktigare är att individerna är motiverade av samma orsak dvs förenade mot samma mål. Tillsammans kommer vi längre!

Utifrån gruppens behov och gruppdynamik skräddarsyr vi intresseväckande föreläsningar och workshops som verkligen gör skillnad. Vi ökar gruppens tillit till varandra genom konkreta och reflekterande dialoger.

Ytterligare information om utveckling av ledare och team