Tillsammans skapar vi din framtid!

För att ta sig vidare i karriären är det viktigt att man har ett genomtänkt tillvägagångssätt. Det är med glädje och stort engagemang som vi assisterar med målinriktad coachning inom antingen strategisk karriärrådgivning eller konkret jobbsökning! Oavsett vad du vill ha hjälp  med så tar vi fram en plan och de dokument som du behöver (exempelvis CV, ansökan, personligt brev, handlingar vid uppstart av eget företag).

Vår styrka ligger i att vi är skickliga på att ställa rätt frågor så att du får ordning på dina funderingar, att se olika perspektiv och möjligheter samt att skapa struktur och konkreta planer av tankar och visioner.

Eftersom vi även arbetar med rekrytering inom olika branscher och med olika befattningar säkerställs att diskussioner och de planer som vi tar fram alltid beaktar aktuella förutsättningar på arbetsmarknaden.

Kostnadsfritt inledande möte

För att du ska få möjlighet att prata om din situation och vad du vill uppnå med en coachning samt att få lära känna oss och våra arbetsmetoder erbjuder vi ett inledande förutsättningslöst möte. Ett sådant möte tar cirka 1 timme och är kostnadsfritt. Det ger oss också en chans att känna efter om vi skulle kunna fungera ihop.

Coachningsupplägg

Vi erbjuder coachning avseende såväl strategisk karriärrådgivning som konkret jobbsökning eller en kombination av dessa två.

Eftersom alla människor har olika utgångslägen och målsättningar är det en självklarhet för oss att situationsanpassa vårt arbete efter varje individs unika behov. Upplägget vi tar fram är därför skräddarsytt just för dig.

Vi har ett antal verktyg för karriärutveckling och kompetensanalyser samt tillhandahåller professionell coachning genom hela processen; möten samt coachning via telefon och mail.

Upplägg karriärrådgivning och jobbsökning

Om man har någorlunda klart för sig vad man vill och endast önskar rådgivning behövs bara ett par timmars diskussion för att uppnå önskat resultat. Har man behov av fördjupad vägledning krävs dock fler möten.

Mötena sker antingen på vårt kontor eller digitalt och ett bra intervall mellan mötena är var 10:e dag. Varje möte tar cirka 2 timmar i anspråk.

Exempel på konkreta områden som kan hanteras vid karriärrådgivning och jobbsökning

För varje coachning sätts mål och uppläggen anpassas efter dessa mål. Uppläggen kan innehålla följande:

 • Diskussion om bakgrund, nuvarande situation och önskad situation.
 • Värdering av enskilda arbetsuppgifter.
 • Besvarande av formulär; personlighet och förmågor.
 • Personlighetsutveckling genom feedback på samtal och formulär.
 • Beskrivning av egen chef- och ledarskapsprofil.
 • Kartläggning möjliga karriärvägar samt SWOT-analys av dessa.
 • Diskussion diskussion om var lediga jobb hittas; webben, searchföretag, kontaktnät.
 • Resonemang om utbildningsalternativ.
 • Genomgång starta eget företag och framtagning av affärsidé m m.
 • Framtagning av dokumentation; CV och ansökningar.
 • Närvaro på LinkedIn och andra sociala medier.
 • Videopresentation.
 • Intervjuträning; live och/eller digitala intervjuer.
 • Kompetensbaserade intervjufrågor och STAR-modellen.
 • Träffsäker icke-verbal-kommunikation.
 • Fördjupad personlighetsinventering.
 • Balans i livet.
 • Konsten att hantera oro och stress.
 • Inre trygghet; självkänsla och självförtroende.
 • Självledarskap.
 • Om konsten att hålla ångan uppe i jobbsökarprocessen.